Vikskärmar för rehabilitering

Silentias skärmsystem är perfekt för vårdenheter som har rehabiliteringsrum. Systemet skapar patientintegritet på ett enkelt, flexibelt och optimalt sätt, utan att inverka på hygienen. Det går att välja mellan fasta skärmar och vikskärmar, eller en kombination av dessa båda. Våra mobila lösningar skapar flexibilitet, och ett brett utbud av färger och anpassade mönster hjälper till att skapa en attraktiv arbetsmiljö.

Ta kontakt med din lokala distributör för en demonstration.