Case Stories

Ta deg tid til å lese våre casehistorier. Del dem med kollegene dine. Våre casehistorier gir deg viktig informasjon om alt fra infeksjonskontroll i helsesektoren til menneskene og stedene i den. Helseområdet er i stadig forandring og vi ønsker å holde deg oppdatert.