Om Silentia

Silentia AB är ett svenskt, familjeägt företag som grundades 1989. Silentias huvudkontor ligger i Falkenberg.

Det patenterade skärmsystemet, togs fram 1990 och har revolutionerat hanteringen av patientintegritet runt om i världen. Silentias skärmsystem är det ledande alternativet när det gäller flexibla och effektiva avskärmningslösningar på sjukhus och i alla andra vårdsammanhang. Läs mer om vårt Easy-Concept.

Varje del av Silentias produktion, från idé till leverans, sker inom Silentia. Genom att hantera hela tillverkningen själva, kan vi säkerställa våra produkters höga kvalitetsnivå. Detta gör oss också flexibla nog att lätt kunna anpassa oss efter våra kunders behov.

Vår målsättning är att vara innovativa, och våra kärnvärden är ”flexibel, enkel och pålitlig”. Genom att kombinera våra användarvänliga produkter med flexibelt tänkande, en tjänstvillig inställning och ett analytiskt förhållningssätt, skapar vi förutsättningar för innovativa, högkvalitativa lösningar och nära kundrelationer som bygger på ömsesidig respekt.

Silentia – det ledande alternativet för optimal hygien och patientintegritet.

CE-mark_small   CE-märkning i enlighet med EU:s medicintekniska direktiv.

Vårt engagemang driver utvecklingen framåt

Silentia grundades av några entreprenörssjälar, vars stora intresse var produktutveckling. Det var ett konkret behov som ledde oss in på det verksamhetsspår som vi har varit trogna alltsedan dess. Genom väl etablerade kontakter med sjukvårdspersonal, blev vi uppmärksammade på att det fanns ett stort behov inom vårdsektorn av en mer lätthanterad och hygienisk avskärmningsprodukt än draperier.

Våren 1990 presenterades den första versionen av Silentias vikskärm, och i samband med det tog vi vårt första patent. Skärmen i sig var vid denna tid en helt ny produkt i vårdsammanhang, och den skilde sig markant från den vedertagna användningen av takhängda draperier. Skärmens form och funktioner hade stämts av med vårdpersonal och den fick ett gott mottagande. Till dess fördelar, jämfört med draperier, hörde att den släppte in dagsljus i rummet, var lätt att rengöra på plats och tillvaratog patienternas integritet utan att störa takliftar och annan apparatur. Senare samma år gick vår första leverans till ett sjukhus i Jönköping.

Redan 1991 lanserades Silentias vikskärm internationellt på en mässa i Tyskland. Även här välkomnades innovationen, och försäljningen tog snabbt fart. Efter denna start utanför hemmamarknaden, tillkom nya länder efter hand. Idag används Silentias skärmar i mer än 50 länder runt om i världen.

2000 introducerades den mobila gavelskärmen.

2003 övertog företaget all produktion i egen regi.

2008 flyttade hela verksamheten till en nybyggd fastighet i Falkenberg.

2010 tillkom flera nya produkter i det som numera är ett komplett avskärmningssystem. Det flexibla systemet omfattar både vikbara och fasta skärmar, som kan fås väggmonterade eller mobila, samt i olika höjder och längder. Framtagandet av Daylight, en ljusgenomsläpplig, frostad skärm tillkom. Det var också under detta år som vi tog fram vårt Easy-Concept (EasyClean, EasyReturn och EasyClick). Ytterligare en förändring detta år var införandet av helautomatisk slutmontering med robot, vilket ger oss en både rationell och kvalitetssäkrad produktion.

2012 kom de första skärmarna med tryckta, kundanpassade färger och mönster på ljusgenomsläppliga paneler.

2014 lanserades duschskärmen som är speciellt anpassad för duschande patienter i behov av assistans.

Under de tjugofem år som gått sedan starten, har våra produkter varit föremål för ständig utveckling. Även om skärmens grundidé är enkel och till synes självklar, söker vi ständigt förbättringar både vad gäller konstruktion, formgivning och processer, såsom materialval, tillverkningsmetoder och miljöhänsyn.