EasyClean – för optimal hygien

EasyClean

EasyClean-konceptet representerar en väl beprövad lösning, vars syfte är att bidra till ökad hygien och därmed minskad smittspridning i sjukhusmiljöer. Smittspridning är ett allvarligt problem inom vården idag. Omkring tio procent av alla patienter som lämnar ett sjukhus, bär på bakterier de inte hade när de kom dit. Därför är handhygien och rengöring av inneliggande patients närmiljö avgörande. Damm är en potentiell grogrund för bakterier.

Tack vare vårt EasyClean-koncept, uppfyller våra produkter strikta hygienkrav. Alla skärmytor är lätta att rengöra. En Silentia-skärm har en hård och slät yta som är lätt att torka av. Ytan tål också de desinfektionsmedel som används inom vården idag. Övriga delar av skärmen (såsom gångjärn, transportstrapp och vagn) är lika lätta att komma åt och rengöra. Den dagliga rengöringen kan emellertid begränsas till enbart handtaget, som är den enda kontaktytan som vanligtvis behövs enligt EasyReturn-konceptet.

EasyClean-konceptet inkluderar även högkvalitativa inkapslade hjul. Designen motverkar att damm och hår fastnar i hjulen, och med hjälp av EasyClick-konceptet kan hjulen lätt tas ut för att rengöras separat i en dusch eller spoldesinfektator.

Läs mer om ytterligare egenskaper inom The Easy Concept.