Hantering av personuppgifter av Silentia AB

Personuppgifter – vad som samlas in
Vi samlar in kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos kunder, marknadskontakter, leverantörer och andra intressenter, t ex myndigheter. Personuppgifterna är med få undantag begränsade till namn, position, e-post och telefonnummer. Inga känsliga personuppgifter samlas in eller behandlas på något sätt. Informationen behandlas utifrån grunden Intresseavvägning. Vi ger inte vidare personuppgifter till andra än våra IT- och PR-partners (styrt av biträdesavtal angående personuppgiftshantering) samt myndigheter om berättigad anledning finns. Vill du veta mer om vilken information vi behandlar om dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktformulär
På den här webbsidan (www.silentia.se) samlar vi via kontaktformulär in uppgifter innehållande personuppgifter för att kunna ge hjälp och information till i huvudsak potentiella kunder. När förfrågan är hanterad tas berörda data bort alternativt behandlas ytterligare om en fortsatt kontakt är efterfrågad. Det kan handla om att flytta data till kundregister eller listas för Silentia nyhetsbrev eller liknande.

Nyhetsbrev som e-post
Vi skickar regelbundet nyhetsbrev som e-post med information om våra produkter och kring hygien i vårdsektorn. Behandling av personuppgifter för att skicka ut nyhetsbrev baseras på en Intresseavvägning och informationen i listan består endast av namn och epost.
Observera att du kan välja att bli borttagen från nyhetsbrevets sändningslista genom att klicka på länken längst ner i nyhetsbrevet.

Dina rättigheter
Vi hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn tagen till Dataskyddsförordningen (GDPR). Som enskild person har man ett antal grundläggande rättigheter rörande personuppgifter. För detaljerad information kring detta hänvisar vi till Dataskyddsförordningen eller någon relevant sammanfattning därav (exempelvis denna sammanfattning från Europakommissionen, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_sv).