Upplev med PhotoPanels™

Bilder påverkar våra sinnen mer än vi tror.

Silentia PhotoPanels™ skapar inte bara avskildhet utan också en rofylld och behaglig känsla. Studier visar att bilder och färger kan ha en positiv inverkan på människor genom att sänka blodtryck, stimulera positiva tankar och lindra stress, smärta och oro. Denna kunskap är till stor hjälp inom äldrevård, på sjukhus och andra vårdinrättningar.

Relaxing, Remembering, Protecting
PhotoPanels™ kan användas som professionellt hjälpmedel för att stimulera människor i olika situationer t.ex. skapa lugn och ro, ge trygghet och skydd eller en igenkännande miljö. De erbjuder samtidigt optimal hygien och avskildhet utan instängdhet.

Lägg till din logotyp och färger, eller budskap
Visa din visuella identitet på vikskärmarna och skapa igenkänning för ditt varumärke. När du använder din logotyp konsekvent blir den en stark, välkänd och trovärdig symbol för inrättningen och de anställda. Silentia hjälper dig att lägga till din logotyp, symbol, mönster och färgprofiler för ett enhetligt och professionellt intryck i vårdrum. Du kan även välja instruktionstexter eller korta meddelanden på skärmarna för viktiga budskap.

Beställning och tekniska specifikationer
Välj de motiv du är intresserad av och skicka ett meddelande till oss. Vi kontaktar dig för vidare samråd.

Ladda ner produktbroschyr

Läs mer om Vårt produktsortiment

Välj en kategori:

  • Här visas alla PhotoPanels-motiv samt ett sortiment av bilder som inte finns i andra kategorier.

  • Ett verktyg som hjälper vårdgivare att bidra till en lugn miljö
    PhotoPanels™ hjälper till att skapa en trygg och stimulerande miljö. De ger sinnesfrid och en behaglig känsla. Vårdgivare är viktiga för människors välbefinnande, men när de inte är i närheten kan PhotoPanels™ alltid användas som stöd. PhotoPanels™ är avsedda att skapa en välkänd, lugn och trygg miljö. Färgerna och känslan i en bild kan ge positiva hälso­effekter och lindra stress. Bilder som är tydliga, med glada färger, djup, kontraster och ett enkelt motiv passar bäst. Detta är viktigt särskilt inom äldrevård, där människor ofta har nedsatt syn och uppfattningsförmåga. PhotoPanels™ kan även skapa en fridsam miljö för personer med demens, i små grupper eller på egen hand.

  • En bild öppnar dörrar till minnen, väcker känslor till liv – och kräver inga ord
    Personer med demens kan ha svårt att uttrycka sig i ord. För att kommunicera med dem måste man först väcka deras intresse. Ett effektivt sätt att göra detta är att använda bilder. Bilder kan väcka minnen till liv bättre än ord. En bild bearbetas snabbare i hjärnan än andra sinnes­intryck. Vårdgivare kan använda bilder för att framkalla ord, känslor, samtal och även minnen av något annat än vad bilden faktiskt visar. Bilder kan leda tankar och samtal i många riktningar. PhotoPanels™ är ett sätt att anknyta till känslor och intressen på betraktarens eget sätt. Antingen med eller utan ord. Vissa kanske bara vill titta på bilden och bekanta sig med den en lång stund med tyst och fokuserat intresse. En bild behöver inte förklaras med ord.

  • Ett verktyg som ger en känsla av ostördhet, skydd och välbefinnande
    På ett sjukhus är vissa patienter mer känsliga än andra när det gäller avskildhet och lugn och ro.PhotoPanels™ kan omedelbart användas för att skapa ett tryggt och positivt personligt utrymme med en fridfull bild som dämpar intrycken och störningsmomenten från omgivningen på sjukhuset. Inom äldrevård kan PhotoPanels™ bidra till oföränderliga och igenkänningsbara utrymmen för personer med demens. Att omges avPhotoPanels™ med en fridfull bild ger en lugnande inverkan. Det leder till en positiv avledning från ljud, buller och andra intryck. Vårdgivare kan även använda PhotoPanels™ för att dölja dörrar och utgångar, så att de boende inte ser dörren och inte får ett infall att lämna rummet.

Välj de motiv du är intresserad av från varje kategori.

Jag är intresserad av dessa motiv. Kontakta mig!

MONTERING & TILLBEHÖR