Vårt produktsortiment av vikskärmar

Vårt produktsortiment består av ett patenterat system av lätthanterade skärmar utformade för sjukhus och andra vårdinrättningar. En Silentia-skärm ger en god patientintegritet,  samtidigt som personalen har en bra överblick, och utan att dagsljuset stängs ute. Våra produkter är enkla att hantera och rengöra, vilket därför också gör dem optimala då man önskar en hålla en hög hygienisk standard i patientens närmiljö. Läs mer under The Easy Concept. Silentias skärmsystem har under mer än 25 år utvecklats till det ledande alternativet för optimal hygien och patientintegritet.

I syfte att kunna möta varje tänkbar vårdsituation, går våra produkter att beställa i varierande höjder, längder, kombinationer och färger. Beroende på omständigheter, går det exempelvis att välja mellan fasta skärmar och vikskärmar, väggmonterade eller mobila.

För att möta dina och dina patienters behov, liksom nya tekniska utmaningar, strävar vi ständigt efter att förbättra våra produkter och hitta bättre lösningar. Vår senaste nykomling inom systemet är duschskärmen. Genom sin vattentäta yta, frostade Daylightpanel, låga höjd och enkla hantering, är den en idealisk duschskärm för att skapa patientintegritet, samtidigt som den assisterande personalen kan hålla sig torr. Läs mer under duschskärmar.

Läs mer om vårt produktutbud genom att klicka på varje produkt:

Vikskärmar
Mobila vikskärmar
Mobila gavelskärmar
Fasta skärmar
Skärmförlängningar
Duschskärmar
StoryPanels
ArtPanels
PhotoPanels