Vikskärmar för dialys

Genom att använda en Silentia vikskärm på en dialys-avdelning, kan skärmen lätt torkas av när det behövs.

Överväg gärna följande när en dialys-avdelning ska utrustas med Silentias skärmsystem:

  • Lägre skärmar ger en bättre möjlighet att övervaka patienter och underlättar kommunikation personalen emellan.
  • Med en klove på distans kan skärmar monteras på dialyspelare utan att förhindra åtkomsten av el, gas, renvatten & returvatten.
  • Att montera skärmar på en golvstolpe eller en vagn, är ett annat sätt att använda våra skärmar när väggmontering inte är möjlig.
  • Silentias skärmsystem påverkas inte av skenor i taket eller golvet. Detta ger dig en flexibilitet som gör det enkelt att flytta när mer plats behövs.
  • Användningen av mobila gavelskärmar är en alternativ lösning på en dialys-avdelning istället för att utrusta avdelningen med många långa skärmar i trånga utrymmen.
  • Vid väggmontage rekommenderar vi distanser mellan vägg och skärm för att skapa plats för slangar och ledningar.

Klicka på foton ovan för fler exempel.