Vikskärmar för intensivvård

Att hitta utrymme är en allmän utmaning som alla ställs inför på ett sjukhus, särskilt på intensivvårdsavdelningar. Genom att använda Silentias golvmonterade skärmsystem, kan en passage skapas bakom huvudändan av sjukhussängen och ge dig en extra arbetsyta. Det gör det även möjligt att montera skärmar på platser som annars kan vara ett hinder på grund av element eller fönster.

Överväg gärna följande fördelar och lösningar när en intensivvårdsavdelning ska utrustas med Silentias skärmsystem:

  • En lägre skärm gör det enklare för personalen att övervaka patienter och kommunicera med varandra.
  • Användning av klovar vid montering av skärmar ger en mer flexibel lösning eftersom skärmen kan flyttas i sidled och på sätt skapa bättre plats.
  • Att montera skärmar på en golvstolpe eller en vagn, ger den flexibilitet som behövs när en intensivvårdsavdelning har en stor del av utrustningen hängande från taket och man får en korridor bakom sängens huvudända som man kan röra sig mellan patienterna.
  • Silentias skärmsystem påverkas inte av skenor i taket eller golvet. Detta ger dig en flexibilitet som gör det enkelt att flytta när mer plats behövs.
  • Användning av klovar vid montering av skärmar ger en mer flexibel lösning eftersom skärmen kan flyttas i sidled och på sätt skapa bättre plats.
  • Distanser mellan väggen och en skärm är ett bra sätt att skapa plats för rör och elektriska ledningar.

Klicka på foton ovan för fler exempel.