Vikskärmar för omklädnings- eller väntrum

I omklädnings- och väntrum, ger Silentias skärmsystem effektiv avskärmning. Systemets flexibilitet erbjuder många möjligheter. Fasta skärmar och vikskärmar kan användas var för sig, eller i kombination. Skärmarna finns i tre olika höjder och i ett brett urval av färger och tryckta mönster.

Överväg gärna följande fördelar och lösningar när ett omklädnings- eller väntrum ska utrustas med Silentias skärmsystem.

  • Med Silentias skärmsystem finns stora möjligheter att bygga t. ex. omklädningsrum med dörrfunktion, eller väntrum där avskildhet krävs.
  • Gavelskärmar är en annan alternativ lösning vid tillfällig avskärmning.

Klicka på foton ovan för fler exempel.